Ibland kan det vara svårt för ett försäkringsbolag och en försäkringstagare att utreda huruvida en försäkringsskada beror på ett åsknedslag eller ej.

Det är även stora kostnader som står på spel och känslomässiga perspektiv att ta hänsyn till när åskskador uppstår.

Då är det oftast bäst att anlita en oberoende åskskyddsexpertis som har kompetens att utreda vad som har hänt samt vilka juridiska regler som gäller.

Välkommen att kontakta HighPower Åskskydd så hjälper vi till med en opartisk utredning kring dessa aspekter.

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se