Ibland kan det vara svårt utreda om en skada beror på ett åsknedslag eller ej.

Det är även stora kostnader som står på spel och känslomässiga perspektiv att ta hänsyn till när åskskador uppstår.

Då är det oftast bäst att anlita en oberoende åskskyddsexpertis som har kompetens att utreda vad som har hänt och om skadan beror på ett åsknedslag eller något annat.

Vi kan även lösa de flesta av era åskrelaterade problem.

Välkommen att kontakta HighPower Åskskydd så reder vi ut vad som har hänt.

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se