Åskskadad byggnad

Ett åsknedslag kan orsaka stora skador på människor, djur och byggnader.                                                       

Dels ekonomisk förlust av byggnaden och dess egendom.                                                                                    Och dels ekonomisk ersättning vid personskador. 

Sveriges försäkringsbolag ersätter ca. 4 - - 5 miljarder kronor årligen för åskrelaterade skador.  

Det är oftast bäst att anlita sakkunnig åskskyddsexpertis som har kompetens att utreda vad som har hänt och om byggnaden var åskskyddad på ett korrekt sätt. 

Vi kan även minimera de flesta av era åskrelaterade problem innan skadan uppstår.

Kontakta oss så reder vi ut vad som hänt.

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se