Åskskadad byggnad

Ibland kan det vara svårt utreda om en skada beror på ett åsknedslag eller inte.

Då är det oftast bäst att anlita sakkunnig åskskyddsexpertis som har kompetens att utreda vad som har hänt och om skadan beror på ett blixtnedslag eller något annat.

En åskskyddsutredning ger besked om:

- Vilka sorts skador som uppstår vid blixtnedslag                                                                                                      - Hur blixtströmmen ska fördelas vid blixtnedslag                                                                                                    - Om det har varit en direktträff, ett närliggande blixtnedslag eller från moln till moln                                      - Ekonomisk motivering till åskskyddet

Vi kan även minimera de flesta av era åskrelaterade problem.

Kontakta oss så reder vi ut vad som hänt.

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se