Åskskyddssystem försämras över tid på grund av korrosion och mekaniska skador. Överspänningsskydden försvagas vid åsknedslag.                                                                                                                                            Åskskyddet kräver regelbundna besiktningar för att säkerställa funktionen.

- Delbesiktning Under byggnation, de delar som blir dolda vid färdigställandet - ringledare - åskskyddspotentialutjämning av bottenplatta - stålkonstruktioner etc.                                                                  - Slutbesiktning Efter byggnadens färdigställande.                                                                                                    - Regelbundet Enligt tabell till höger                                                                                                                            - Efter kritiska situationer såsom åsknedslag, ROT-ombyggnation av fastigheten etc.

Kyrkor, klockstaplar, krematorier, K-märkta byggnader, köpcentrum, gallerior, museeum, kommersiella- industriella- o militära anläggningar, kraft- o fjärrvärmeverk, skolor, sjukhus, flygplatser, lantbruk, EX-klassade - oljeterminaler- anläggningar, privata bostäder m . fl. byggnader.

Besiktnings- o mätprotokoll erhålles efter besiktning.    För offert, maila: tommy.rasmusson@highpower.se

 

 

En opartisk besiktning av åskskyddet ger beställaren ett kvitto på att systemet uppfyller åskskyddsstandarden SS-EN 62305, del 1 - del 4. Besiktningen påvisar det externa åskskyddets funktion avseende avledningsförmåga mot åskskyddets jordtag samt det interna åskskyddets funktion avseende överspännigar via ledningsbundna störningar.                                                                                                         

Genom att säkerställa åskskyddets funktion med en besiktning kan förlust av människoliv och bestående kroppsskada, avbrott i viktiga samhällsfunktioner (el- tele- TV- data o kommunikation) skador på kulturarv och förlust av ekonomiskt värde (driftavbrott) minimeras.