Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 3:                                                                                                      131.6.2
Personer, husdjur och egendom ska skyddas mot skadliga verkningar från åsk- och
kopplingsöverspänningar.
ANM – För skydd mot direkt åsknedslag, se SS-EN 62305-serien.

Åskskyddssystem försämras över tid på grund av korrosion och mekaniska skador. Överspänningsskydden försvagas vid åsknedslag. Åskskyddet kan upphöra att fungera och byggnaden är oskyddad mot åsknedslag. Åskskyddet ger betraktaren en falsk säkerhetskänsla eftersom funktionen har upphört.  

- Delbesiktning Under byggnation, de delar som blir dolda vid färdigställandet - ringledare - åskskyddspotentialutjämning av bottenplatta - stålkonstruktioner etc.                                                                  - Slutbesiktning Efter byggnadens färdigställande.                                                                                                    - Regelbundet Enligt tabell till höger                                                                                                                            - Efter kritiska situationer såsom åsknedslag, ROT-ombyggnation av fastigheten etc.

Kyrkor, klockstaplar, krematorier, K-märkta byggnader, köpcentrum, gallerior, museeum, kommersiella- industriella- o militära anläggningar, kraft- o fjärrvärmeverk, skolor, sjukhus, flygplatser, lantbruk, EX-klassade anläggningar, privata bostäder m . fl. byggnader.

Besiktnings- o mätprotokoll erhålles efter besiktning.    För offert, maila: tommy.rasmusson@highpower.se

 

 

En opartisk besiktning av åskskyddet ger beställaren ett kvitto på att systemet uppfyller åskskyddsstandarden SS-EN 62305, del 1 - del 4. Besiktningen påvisar det externa åskskyddets funktion avseende avledningsförmåga mot åskskyddets jordtag samt det interna åskskyddets funktion avseende överspännigar via ledningsbundna störningar.                                                                                                         

Genom att säkerställa åskskyddets funktion med en besiktning kan förlust av människoliv och bestående kroppsskada, avbrott i viktiga samhällsfunktioner (el- tele- TV- data o kommunikation) skador på kulturarv och förlust av ekonomiskt värde (driftavbrott) minimeras.