Projektering och utformning av åskskydd enligt SS-EN 62305, I-IV

- Externt åskskydd

- Internt åskskydd

Underhållsavtal

För att säkerställa åskskyddets funktion under hela byggnadens livslängd krävs regelbundna besiktningar och underhåll enligt åskskyddsstandarden SS-EN 62305.

Om det visar sig att något behöver bytas ut eller repareras vid en besiktning ska detta göras snarast möjligt och inte vid nästkommande schemalagda underhållstillfälle.

På så sätt bibehålls åskskyddets funktion undet hela byggnadens livslängd.

VU , Vård och Underhållsplan, för åskskydd. 

HighPower Åskskydd erbjuder underhållsavtal för att säkerställa funktionen i ert åskskydd under hela byggnadens livslängd (LCC).