HighPower Åskskydd grundades 2016 och har sitt säte i Enskede.

Grundaren av företaget, Tommy Rasmusson, gick ut el-linjen på gymnasiet 1978 och har varit verksam inom elbranschen sedan dess. Affärsområdet Åskskydd har han fokuserat på till 100 % sedan 2009.

HighPower Åskskydd arbetar över hela Sverige och samtliga tjänster har uppkommit genom marknadens förfrågningar. På så sätt skapas ett mycket gott samarbete mellan beställarna och företaget.

HighPower Åskskydd hjälper marknaden att med dagens moderna teknik skydda kundernas byggnader mot blixtströmmens skador, minimera kostsamma driftavbrott samt höja person- och elsäkerheten. 

HighPower Åskskydds tjänster minimerar blixtens skador genom att se till att er byggnad alltid är åskskyddad.

HighPower Åskskydd stödjer ECPAT:

Exempel på åskskador, 6 sidor, som kunnat minimeras med åskskydd: