Åsknedslag orsakar skador för miljardbelopp årligen i Sverige.

Kostsamma driftavbrott inom industrin, bostäder med hem-PC, elektronik och larmer etc är några exempel på vad som skadas vid blixtnedslag. Blixten orsakar även bränder med stora ekonomiska förluster som följd. 

High Power Åskskydd erbjuder besiktning, behovs- och riskanalyser, opartiska utredningar och projektering av åskskydd.  

Med rätt kunskap och teknik kan man reducera åskans skadeverkningar upp till 98 %.

Detta innebär stora kostnadsbesparingar med minskade driftavbrott och minimering av person- och djurskador.