Åsknedslag orsakar skador för miljardbelopp, ca. 7 000 000 kr/dag, årligen i Sverige.

Kostsamma driftavbrott inom industrin, bostäder med hem-PC, elektronik och larmer etc är några exempel på vad som skadas vid blixtnedslag. Blixten orsakar även bränder med stora ekonomiska förluster som följd. 

High Power Åskskydd erbjuder besiktning, behovs- och riskanalyser, opartiska utredningar och projektering av åskskydd.  

Värdet på HighPower Åskskydds tjänster är värdet på er byggnad, dess innehåll och produktionsbortfallet. Det mest kritiska värdet är förlust av liv eller bestående kroppsskada. 

Det innebär stora kostnadsbesparingar med minskade förluster av dessa värden.