Personer, husdjur och egendom ska skyddas mot skadliga verkningar från åsk- och kopplingsöverspänningar enligt svenska standarder. 

El- tele- datacenter- styr o regler elektronik- kommunikation, medicinskteknisk utrustning, solceller och högteknologisk utrustning kan påverkas vid åsknedslag & kopplingstransienter i elnätet och förstöras helt eller delvis.

Sveriges försäkringsbolag betalar ut miljardbelopp i ersättning för åskrelaterade skador årligen.

HighPower Åskskydds tjänster minimerar blixtströmmens skador på människor, byggnader och kostsamma driftavbrott.

 

Kontakta oss:

HighPower Åskskydd

Nynäsvägen 369

122 34  Enskede

Mobil: 070-333 61 72

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se