Personer, husdjur och egendom ska skyddas mot skadliga verkningar från åsk- och kopplingsöverspänningar enligt svenska standarder. 

El- tele- datacenter- styr o regler elektronik- kommunikation, solceller och högteknologisk utrustning kan påverkas vid åsknedslag & kopplingstransienter i elnätet och förstöras helt eller delvis.

HighPower Åskskydds tjänster minimerar förlust av människoliv, bestående kroppsskada, avbrott i viktiga samhällsfunktioner (el- tele- TV o datanät) skador på kulturarv samt ekonomiskt värde -- byggnaden med dess innehåll -- och kostsamma driftavbrott.

 

Kontakta oss:

HighPower Åskskydd

Nynäsvägen 369

122 34  Enskede

Mobil: 070-333 61 72

Mail: tommy.rasmusson@highpower.se