HighPower Åskskydd har besiktat, projekterat, utfört riskanalyser, jordtagsmätningar och översyn av åskskyddet till alla typer av objekt.                                                                                                                              Här visas ett urval av dessa anläggningar.

En fullständig besiktning av åskskyddet skall ske var annat* / fjärde* år enligt svensk standard beroende på skyddsnivå 1 - 2* / 3 - 4*.

Åskskyddet försämras över tid eftersom metallen drabbas av korrosion (rostskador) och överspänningsskyddens varistorer (skyddskkomponenten) försvagas vid blixtnedslag och kopplingsöverspänningar i elnätet.

Ett besiktat och godkänt åskskydd minimerar risken för förlust av byggnaden och dess innehåll samt ökar personsäkerheten för de människor som vistas i byggnaden vid åsknedslag.

Om ni vill beställa en offert för åskskyddsbesiktning, klicka här: Offert besiktning - High Power Åskskydd

Eller skicka ett mail till: tommy.rasmusson@highpower.se