Åskskyddets jordtag har en mycket viktig uppgift genom att avleda blixtens energi på ett säkert och kontrollerat sätt.                                                                                                                          Solcellsanläggningar med batterilagringar kräver ett separat jordtag för off-grid drift.                                    Off-grid drift innebär att den ordinarie kraftmatningen har försvunnit. Exempelvis vid kabelbrott.

Vid nyinstallation av jordtag behöver man veta var någonstans det är bäst förutsättningar för att anlägga sitt jordtag. Markresistivitetsmätning. (ρ)

Det är även viktigt att jordelektrodens längd (l) blir korrekt.                                                                                                                                                                                                                                                  Vid besiktning av åskskydd- och solcellsanläggningar mäts jordtagets resistans (Re) i ohm (Ω). 

Exempell på andra anläggningar som kräver jordtag:

- Elektriska Nämden EN Elrevisionsbesiktningar

- Solcellsanläggningar o batterilagring, vid behov                                                                

- Beredskapslager för bränsle

- Reservkrataggregat

- Off Grid o EX klassade byggnader

- Master för;                                                                                                                                              Radio- tele- TV- o kommunikation

Kontakta oss för support till jordtag- o markresistivitetsmätningar: tommy.rasmusson@highpower.se

Projektering och anläggning av jordtag ska utföras enligt svensk standard.

Mätprotokoll:

Markresistivitet- o jordtagsmätning