Åskskyddets jordtag har en mycket viktig uppgift genom att avleda blixtens energi på ett säkert och kontrollerat sätt.                                                                                                                         

Solcellsanläggningar och batterilagringar kräver ett separat jordtag vid off-grid* drift.                                    Off-grid* drift innebär att den ordinarie kraftmatningen har försvunnit. Exempelvis vid kabelbrott.

Vid nyinstallation av jordtag behöver man veta var någonstans det är bäst förutsättningar för att anlägga sitt jordtag. Markresistivitetsmätning. (ρ)

Det är även viktigt att jordelektrodens längd (l) blir korrekt.                                                                                                                                                                                                                                                  Vid besiktning av åskskydd- och solcellsanläggningar mäts jordtagets resistans (Re) i ohm (Ω). 

Andra typer av projekt som också kräver ett korrekt jordtag är:                                                    - Solcellsanläggningar                                                                                                                          - Batterilagring                                                                                                                                      - Reservkrataggregat                                                                                                                            - Off Grid byggnader                                                                                                                            - Master för;                                                                                                                                              Radio- tele- TV- o kommunikation

Med fler anläggningar.

Mätprotokoll:

Markresistivitet- o jordtagsmätning