Åskskyddets jordtag har en mycket viktig uppgift genom att avleda blixtens energi på ett säkert och kontrollerat sätt.

Vid nyinstallation av jordtag behöver man veta var någonstans det är bäst förutsättningar för att anlägga sitt jordtag. Markresistivitetsmätning. (ρ)

Det är även viktigt att jordelektrodens längd (l) blir korrekt.

Man vill även mäta åskskyddets jordtag efter avslutat projekt så man får ett protokoll, se exempel till höger, och kan överlämna en korrekt anläggning till sin kund.                                                                            Vid besiktning av åskskydd mäts jordtagets resistans (Re) i ohm. (Ω) 

Andra typer av projekt som också kräver ett korrekt jordtag är:                                                    - Solcellsanläggningar                                                                                                                          - Batterilagring                                                                                                                                      - Reservkrataggregat                                                                                                                            - Off Grid byggnader                                                                                                                            - Master för;                                                                                                                                              Radio- tele- TV- o kommunikation

Med fler anläggningar.

Exempel på jordtagsmätning Exempel på jordtagsmätning