Åskskyddets jordtag har en mycket viktig uppgift genom att avleda blixtens energi på ett säkert och kontrollerat sätt.

Det kan vara av intresse att mäta ett jordtag inför ett projekt så man vet vilket ohm-tal det har.

Man vill även mäta åskskyddets jordtag efter avslutat projekt så man får ett protokoll, se exempel till höger, och kan överlämna en korrekt anläggning till sin kund. 

Andra typer av projekt som också kräver ett korrekt jordtag är:                                                                             - Solcellsanläggningar                                                                                                                                                   - Batterilagring                                                                                                                                                               - Reservkrataggregat                                                                                                                                                     - Master för;                                                                                                                                                                     Radio- tele- TV- o kommunikation

Med fler anläggningar.

Exempel på jordtagsmätning Exempel på jordtagsmätning