Åskskyddshandboken från SEK Svensk Elstandard:

Åskskyddskonstruktör;                                                                                                                                          Specialist som har kompetens att utforma ett åskskyddssystem.

Åskskyddsinstallatör;                                                                                                                                         Person som har kompetens för att installera ett åskskyddssystem.

Åskskyddssystem bör projekteras och installeras av utbildade konstruktörer och
installatörer inom åskskyddsteknik.

HighPower Åskskydd samarbetar, bland annat, med företagen Kyrktak Bygg och Konsult i Norrköping AB samt Svenska Höghöjdsentreprenader AB.

De är specialliserade på arbeten med tjärning av kyrktak och klockstaplar där det oftast finns åskskydd.

När åskskyddet behöver besiktas utför HighPower Åskskydd besiktningen och även projektering av åskskydd vid behov.

Vid installation av åskskydd är det mycket smidigt, tidsbesparande och ekonomiskt fördelaktigt att arbeta med repklättring vilket våra samarbetspartners är experter på.